logo EU           Regioskop logo      

Objekt  Akciový pivovar

Typ objektu: pivovar     
<<    >>
 

Zobrazit v mapě
Památková ochrana: Ano / číslo rejstříku ÚSKP: 11153/4-5056
Kraj: Karlovarský kraj  - CZ041
Okres: Karlovy Vary  - CZ0412
Obec: Ostrov  - 555428
Část obce:
Ulice:

Karlovarská čp. 263, 272, 1288
Lokalizace:
Popis: Akciový pivovar Ostrov čp. 263, 272, 1288, Karlovarská 50°17'55.60''N, 12°56'36.21''E 1873–1874, 1947 Po starém městském pivovaře prozatím marně pátráme, nevíme kde se nacházel. Rovněž ostrovský panský pivovarský podnik, zaniknuvší před rokem 1930, zmizel takřka beze stopy – na jeho místě dnes potkáváme volný, jen zatravněný prostor 50°18'16.45"N, 12°56'11.04"E, čehož vzhledem k jeho architektonické úrovni nezbývá než hořce litovat. Proto se může naše pozornost plně upřít na objekty třetího zdejšího pivovaru, sice posledního v pořádku, ovšem určitě nejhodnotnějšího, co se týče vitality i někdejšího významu. Vznikl jako výdobytek dané doby, ve druhé polovině 19. století a kdy i naší zemí naplno procházel vlna průmyslové revoluce, v pivovarnictví startovaná především zrušením propinačního práva roku 1868 – rozvinula se hospodářská činnost a s ní spojený nekompromisní konkurenční boj, na který nebyli naši předkové vůbec zvyklí. Situace nastala i v Podkrušnohoří a kde i po okolí Ostrova bylo tehdy rozseto několik pivovarů, spíše pivovárků, které nebyly s to nově nastalým poměrům úspěšně čelit. Nový pivovar byl založen roku 1873 a jeho koncepce vycházel z fenoménu oněch časů – jednalo se o akciový podnik už velice moderně pojednaný a sestavený do dvou vzájemně oddělených stavebně, ale provozně naopak soustředěných celků. Zvlášť vznikal sladovní blok s kvadratickou budovou humen s nadstavěnými půdami, což doplňoval mohutný sladovní hvozd. Vedle našel své místo kompletní pivovar s varnou, kotelnou, strojovnou, chladnicí, spilkou sklepy s lednicemi. Mimo se nacházely pomocné provozy (bednárna, stáje apod.) Už od počátku své činnosti se pivovar úspěšně prosazoval a jeho produkce stoupal od počátečních dvaceti tisíc ročně vstavovaných hektolitrů piva po více jak dvojnásobek ke konci století. V novém, 20. věku, se však pivovar (stále akciový) dostával do problémů, které tehdejší sládek Albert Haberzettl nedokázal odvrátit – pivovar byl nabídnut k prodeji a přihlásil se o něj karlovarský pivovarník Anton Weber a roku 1906 podnik převzal. Pivovar tehdy disponoval stodvacetihektolitrovou varnou, pohon byl strojní. Weber necha jeho provozy upravit, výkon varny kupodivu snížil (na 108 hektolitrů horké mladiny) a ze sousedního arcivévodského (panského) pivovaru přetáhl sládka Josefa Čejku, osvědčeného odborníka, jenž svou praxi dokončil v centrálním weberovském pivovaře v Karlových Varech-Rybářích ? XXX. Weberové využívali ostrovský pivovar jako pobočný provoz, v průběhu a po první světové válce jej dokonce načas odstavili. Vařívaly se v něm většinou speciální piva, výstav se pohyboval v intencích dvaceti až třiceti tisíc hektolitrů ročně produkovaného piva. V tomto rozpoložení přežil i další válku, v roce 1945 byla na pivovar uvalena národní správa a dva roky na to zrušen. Pivovarské objekty dále sloužívaly jako skladové prostory, nyní jsou ve vlastnictví privátní firmy, která jednotlivé budovy bývalého pivovaru postupně opravuje. Pivovar je od roku 1996 na seznamu kulturních památek. /PJ opraveno/udržováno, nové využití