logo EU           Regioskop logo      

Objekt  Akciová společnost pro průmysl sklářský, dř. Friedr. Siemens

Typ objektu: sklárna     
<<    >>
 

Zobrazit v mapě
Památková ochrana: Ne
Kraj: Karlovarský kraj  - CZ041
Okres: Sokolov  - CZ0413
Obec: Nové Sedlo  - 560570
Část obce:
Ulice:

Sklářská
Lokalizace:
Popis: Německého vynálezce a podnikatele Bedřicha Siemense (1826–1904), majitele skláren na obalové sklo v Drážďanech a Döhlenu, přiměly rakousko-uherské celní předpisy z roku 1878 vybudovat sklárnu i na území monarchie. Město Loket mu prodalo výhodně položené pozemky těsně u trati loketské lokálky, kde v roce 1879 nechal postavit čtyři jednoduché výrobní haly s vanovými pecemi a kotelnu. Souběžně vznikalo sídliště pro ubytování sklářů, kteří většinou pocházeli z Německa. Závod, od roku 1888 akciová společnost (*Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie, vorm. Friedr. Siemens*), vyráběl lahve na pivo, víno a minerálky (s keramickými patentovými uzávěry), později též ploché sklo s drátěnou vložkou, skleněné cihly a dlaždice. Zboží vyvážel do celého světa. Na přelomu 19. a 20. století prošla sklárna modernizací. Na druhé straně trati, z níž do závodu vedly vlečky, byly postaveny další dvě pece, centrální kotelna se 75 metrů vysokým komínem. Kolem roku 1900 zde pracovalo přes 1500 zaměstnanců, sídliště čítalo 32 patrových domů a sedm vil pro řídící pracovníky. Za první světové války se výroba omezovala, další snížení počtu zaměstnanců přineslo poté zrušení ruční výroby lahví a zavedení Owensových automatů, které zároveň znamenalo zvýšení produkce. V letech 1925–1927 následovala přestavba a modernizace, na které se podílely stavební firmy Paul Fischer & Cie a Lederer & Bloch. Vybudovaly mj. novou generátorovou stanici na výrobu plynu (s automatickým zauhlováním) a tzv. „Owenshalu“, s automaty na konzervové sklo a stavební sklo. Od roku 1939 se výroba musela podřídit válečným potřebám. Po konfiskaci roku 1945 se o rok později sklárna stala národním podnikem České továrny na lahve. Další modernizace proběhla až v sedmdesátých letech, kdy nejstarší budovy sklárny nahradila vysoká hala vany III s novým továrním komínem. Na místě zdemolované sklářské kolonie vzniklo v letech 1968–1976 panelové sídliště. Až do roku 1978 byl závod rozdělen na dvě části železnicí, kterou překračoval přechod, po dokončení nové trati mezi Chodovem a Sokolovem k ní vedla vlečka po jižní hranici pozemku. Po reorganizaci sklárny v roce 1991 byla zprovozněna linka na úpravu a čištění skleněných střepů, které tvořily poloviční podíl vsázky do van. Další modernizace podniku v letech 1994–1996 znamenala demolici generátorové stanice a opravu „Owenshaly“, která slouží jako sklad. Sklárna dosud vyrábí lahvové sklo. /VV stojí