logo EU           Regioskop logo      

Objekt  Adolf Päsold a syn, továrna na punčochové a stávkové zboží

Typ objektu: pletárna     
<<    >>
 

Zobrazit v mapě
Památková ochrana: Ne
Kraj: Karlovarský kraj  - CZ041
Okres: Cheb  - CZ0411
Obec: Plesná  - 554740
Část obce:
Ulice:

Průmyslová čp. 257
Lokalizace:
Popis: Adolf Päsold a syn, továrna na punčochové a stávkové zboží Plesná č. p. 257, Tovární 50°12'58.96"N, 12°21'11.64"E 1892, 1910, 1925 Franz Josef Prosch [Amarotico 1979, Otta 1969] Veřejná obchodní společnost Adolf Päsold a syn, továrna na punčochové a stávkové zboží v Plesné, založená v roce 1910, udávala jako dobu svého vzniku rok 1878, kdy punčochářský mistr Wilhelm Päsold rozšířil přístavbou patra svou dosavadní řemeslnou dílnu, nacházející se v přízemí starého domu č. p. 35 (tzv. Stoametzhaus), stojícího v dolní části Španělských jam (*Spanische Grube*, místní část Plesné) a vytvořil tím předpoklady budoucího rozmachu podnikatelských aktivit svých potomků. Skutečným zakladatelem rodinného podniku se však stal až jeho syn Adolf, který nechal firmu jednotlivce Adolf Päsold v říjnu 1890 zapsat do obchodního rejstříku, vedeného u C. k. krajského soudu v Chebu. Pravděpodobně v roce 1892 byla Adolfem Päsoldem ke stávajícímu domu č. p. 35 přistavěna jednopatrová tovární budova v jednoduchém a střízlivém stylu, charakteristickém pro tovární objekty, vzniklé v „gründerském období“, a současně do ní byla zavedena také pára, pohánějící její provoz. Vzhledem k vzrůstající produkci firmy se však již o dvě desetiletí později staly výrobní prostory nedostačujícími a v roce 1910 byla zahájena stavba moderní dvoupatrové tovární budovy č. p. 257 na volných pozemcích jižně od dosavadního továrního objektu, která byla v roce 1925 rozšířena o druhé křídlo, postavené ve stejném duchu dle architektonického návrhu františkolázeňského stavitele Franze Josefa Prosche. V roce 1910 byla firma jednotlivce Adolf Päsold Plesná v souvislosti s její přeměnou na veřejnou obchodní společnost vymazána z obchodního rejstříku. Veřejná obchodní společnost Adolf Päsold a syn, továrna na punčochové a stávkové zboží, Plesná *(Adolf Päsold & Sohn, Strumpf- u. Wirkwarenfabrik, Fleissen)* byla založena k 17. březnu téhož roku plesenskými továrníky Adolfem Päsoldem a jeho synem Maxem, kteří se stali také jejími veřejnými obchodními společníky. Dosavadní předmět podnikání, jímž byla tovární výroba punčochového a stávkového zboží, zůstal nezměněn. K rozšíření výrobního programu došlo až v roce 1929, kdy továrna na punčochové a stávkové zboží Adolf Päsold a syn získala hypotečně zatížený majetek bývalé firmy Johann Krumbholz v Libockém Dole, k němuž vedle pozemků a realit náležela také přádelna, která pak nadále zásobovala přízí plesenský závod firmy. Po předčasné smrti Maxe Päsolda v roce 1930 převzal vedení rodinného podniku jeho nejstarší syn Erich společně se svými bratry Rolfem a Ingem, kteří byli po dobu své nezletilosti zastupováni matkou Berthou, rozenou Geipel. Vývoz firmy Adolf Päsold a syn směřoval v meziválečném období zejména do Spojeného království. Ve snaze eliminovat dopady antiimportních opatření vlády Jejího Veličenstva, chránící vnitřní britský (imperiální) trh, založili v roce 1932 Erich a Rolf Päsoldovi v Langley západně od Londýna vlastní továrnu (Pasolds Ltd). Dne 20. září 1938 se stala novým veřejným obchodním společníkem firmy sestra Ericha, Rolfa a Inga Päsolda Sylvie Nebelová, jejíž manžel Wilhelm, pocházející z rodiny ašských průmyslníků, vedl pobočný závod v Libockém Dole. Pod tlakem politických událostí a v zájmu ochrany rodinného majetku byla v roce 1939 ve firmě snížena kapitálová účast veřejných obchodních společníků Ericha a Rolfa Päsolda, kteří byli od roku 1934 britskými státními příslušníky. K 1. červenci 1939 odprodali své třetinové podíly Sylvii Nebelové a Udo Geipelovi, který byl jejich švagrem, a ze společnosti vystoupili. Zároveň však odkoupili od Inga Päsolda dvě třetiny jeho dosavadního kapitálového podílu a stali se tak tichými společníky firmy, kteří byli na veřejnosti reprezentováni svým bratrem *(tzv. skupina bratrů Päsoldů)*. I přes provedené kapitálové transakce zůstávala však účast britského kapitálu ve firmě značná, což se stalo podnětem k tomu, aby byla firma Adolf Päsold a syn, továrna na punčochové a stávkové zboží, Plesná dána říšskými úřady jako nepřátelský majetek do nucené správy. Za druhé světové války byla textilní výroba v plesenském závodě značně omezena, neboť firma Adolf Päsold a syn, zařazená mezi tzv. vojenské podniky *(Wehrbetriebe)*, byla donucena uvolnit asi 60 % svých výrobních prostor pro potřeby zbrojního průmyslu. Zcela byl též zastaven provoz přádelny v Libockém Dole. Ve smyslu dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. byla společenská smlouva, uzavřená 1. července 1939, prohlášena za neplatnou a Erichu a Rolfu Päsoldovi byl přiznán právní nárok na restituci jejich předválečného majetku. Avšak současně byly též zkonfiskovány podíly Ingo Päsolda a Sylvie Nebelové, které jim ve firmě náležely, a byla nad nimi ustanovena národní správa. V roce 1948 byla firma Adolf Päsold a syn, továrna na punčochové a stávkové zboží, Plesná znárodněna a její majetková podstata byla začleněna do n. p. Továren stávkového zboží v Aši. Tovární objekt č. p. 257 se dnes nachází ve vlastnictví akciové společnosti ELROZ Plesná. /JV stojí